Список помощников

Ф.И.О.

Статус

Богатова (Круглова)  Ирина Александровна (аспирантка, помощник адвоката Чумаченко Н.И.)

Мищенко Павел Андреевич

(помощник адвоката Болтянского В.М.)

Сундетова Алина Нурлибаевна

(помощник адвоката Болтянского В.М.)

Стерлигова Александрина Вячеславовна

(помощник адвоката Болтянокого В.М.)

Синицына Евгения Олеговна

(помощник адвоката Барановой Е.В.)