Список помощников

Ф.И.О.

Статус

Богатова (Круглова)  Ирина Александровна (аспирантка, помощник адвоката Чумаченко Н.И.)
Козлов Максим Георгиевич  (помощник адвоката Козлова Г.Г.)

Князева К.В.

(помощник адвоката Вяткиной Е.С.)

Сундетова Алина Нурлибаевна

(помощник адвоката Болтянского В.М.)

Стерлигова Александрина Вячеславовна

(помощник адвоката Болтянокого В.М.)

Синицына Евгения Олеговна

(помощник адвоката Барановой Е.В.)