Список помощников

Ф.И.О.

Статус

Богатова (Круглова)  Ирина Александровна (аспирантка, помощник адвоката Чумаченко Н.И.)

Семенов Михаил Сергеевич

(помощник адвоката Жениной М.А.)

Сундетова Алина Нурлибаевна

(помощник адвоката Болтянского В.М.)

Стерлигова Александрина Вячеславовна

(помощник адвоката Болтянокого В.М.)